Algemeen

De atletiekverenging is opgericht op twaalf december 1979 en aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging draagt de naam: Atletiekvereniging “Rijnsoever” en wordt bij afkorting aangeduid met A.V. “Rijnsoever” of “AVR” en is gevestigd in gemeente Katwijk.

Naast het beoefenen van atletiek wordt er ook krachtsport beoefend. De atletiekvereniging (atletiekbaan en clubhuis) is gelegen aan Sportpark De Krom te Katwijk. Sinds de opening van de nieuwe accommodatie is de krachtsport in hetzelfde clubgebouw aan de Olympiaweg  te vinden.  De vereniging heeft ten doel: het (doen) beoefenen en het bevorderen van de atletieksport en krachtsport in welke verschijningsvorm dan ook. De rol die AVR maatschappelijk heeft is het bieden van een gelegenheid voor jong en oud om zich te kunnen ontspannen en de gezondheid te bevorderen. Voor de jeugd een niet onbelangrijk element waarin het verenigingsleven een belangrijke rol speelt.

AVR heeft op dit moment 550 leden, waaronder recreatiesporters, jeugdleden en krachtsporters afkomstig uit Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Noordwijk. (Naar verwachting is dat volgend jaar na het organiseren van de jaarlijkse beginnerscursus 600.) Het ledenbestand verenigingsbreed is de laatste jaren sterk gegroeid. Voor een deel komt dit voort uit belangstelling van de jeugd voor de baan en de krachtsport, maar ook het volwassen publiek groeit gestaag door. Ook g-sport behoort vanaf 2012 tot een van de vaste onderdelen bij AVR. De tendens om gezond te leven en meer te gaan bewegen wordt ook merkbaar in de belangstelling voor de loopsport.