Corona update 2

Woensdagmiddag 20 januari jl. hebben we als vereniging goed en slecht nieuws vernomen. Het 'goede' nieuws is dat er geen extra verscherpende
maatregelen zijn aangekondigd die direct impact hebben op onze vereniging.

Het 'slechte' nieuws is dat alle huidige maatregelen van kracht blijven. Lees onze vorige update van medio december nog maar eens
terug.

De aankondiging van een avondklok, die afgelopen zaterdag om 21.00 uur is ingegaan, is evenmin goed nieuws, al is dit tijdstip wel goed te
handlen voor onze jeugdleden en hun avondtrainingen. Echter, de huidige situatie is voor de overheid aanleiding om in te grijpen. Dat geldt ook
voor het nieuwe dringende advies om per dag maar één bezoeker thuis te ontvangen.

Als bestuur hopen we dat eenieder gehoor geeft aan deze en andere coronamaatregelen om zodoende het allesverwoestende coronavirus te
kunnen beteugelen. Laten we daarom hopen dat er op niet al te lange termijn een begin is van een terug naar 'normaal'.

Contributie-restitutie
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar met veel gecancelde trainingen, geen gelegenheid tot het gebruikmaken van faciliteiten, veel
trainingen op eigen gelegenheid, etc. etc.

Het bestuur is zich hiervan terdege bewust en we willen daarom de mogelijkheid van restitutie aanbieden als deze 'corona-periode' achter
ons ligt. Over de details, zoals bijvoorbeeld de hoogte van het restitutiebedrag, denken we nog na en hier komen we nog op terug.

Indien je bij voorbaat al afziet van de mogelijkheid tot restitutie van contributie, kun je een mail sturen naar: communicatie@avrijnsoever.nl

Tenslotte willen we je vragen om rekening te houden met je eigen gezondheid en die van anderen. Houd elkaar een beetje in de gaten. Er
wordt veel van ons incasseringsvermogen gevraagd en dat valt niet altijd mee.

Blijf gezond en blijf in beweging.
Bestuur AV Rijnsoever

Nieuws Overzicht