Corona-update deel 1

We zijn inmiddels bijna zeven maanden verder in het coronatijdperk en er is nog steeds geen zicht op een duurzame terugkeer naar normale tijden. Sterker nog, het lijkt er helaas op dat het coronavirus even een time-out heeft genomen en zich nu weer doet gelden. Jammer!

In de afgelopen periode hebben we getracht om onze vereniging zo coronaproof mogelijk te laten functioneren en toegankelijk te blijven voor (aspirant) leden. Dat valt niet altijd mee.

Coronaproof in beweging blijven vraagt om continue aandacht, want niet alleen ervaringen laten zien dat het soms beter kan. Ook wijzigingen van protocollen van de Atletiekunie en Horeca Nederland vragen om onze aandacht. Zolang het virus in min of meerdere mate nog rondwaart, zullen we er voortdurend mee bezig zijn. Daarbij lopen we soms tegen beperkingen aan maar laat helder zijn: We zijn en blijven een vereniging waar alles gedaan moet worden met vrijwilligers en dat betekent dat er grenzen zijn aan wat je van mensen kunt vragen.

Graag willen we jullie informeren over de richtlijnen en genomen maatregelen om te zorgen dat we op een verantwoorde manier kunnen blijven sporten. Hierbij houden we rekening met de laatste wijzigingen van 20 september 2020 jl. (zie ook: https://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/faq-coronavirus).

Alle richtlijnen waaraan wij als AV Rijnsoever moeten voldoen, zijn uiteraard ook terug te vinden op de website van de Atletiekunie en Horeca Nederland:

Atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/nieuws/update-coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie
Horeca Nederland: https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus 

Basisregels
Allereerst de basisregels nog even op een rijtje.

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Pas hygiëne toe
 • Houd anderhalve meter afstand. Dit geldt voor, tijdens en na het lopen/wandelen of bij het uitoefenen van krachtsport.
 • Vermijd drukte
 • Het is verboden om in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • Indien je zelf of iemand in je naaste omgeving is getest maar je hebt nog geen uitslag; blijf dan thuis.

Aanvullende regels/aandachtspunten:

 • De Noodverordening van 20 september jl. voorziet o.a. in een meldplicht bij samenkomsten van meer dan 50 personen. We verzoeken je vriendelijk doch dringend om je naam op daarvoor bestemde lijsten in de kantine in te vullen, zodat ons als vereniging geen nalatigheid kan worden verweten.
 • De anderhalve meter-regel geldt ook in de kantine!
 • Ga bij voorkeur na je training direct naar huis.
 • Boa’s c.q. handhavers zullen in de komende tijd meer controles uitvoeren bij sportverenigingen. Houd daar rekening mee!
 • Eventuele coronaboetes komen voor rekening van de desbetreffende aanwezigen omdat wij er alles aan doen om de coronaregels te handhaven.
 • Blijf, als ouder of toeschouwer, weg bij (jeugd)trainingen.
 • Trainers van AV Rijnsoever zijn tevens handhavers van de coronaregels; volg hun aanwijzingen op!

Het is zonneklaar: Corona vraagt uithoudingsvermogen en geduld. Het is zeker geen leuke periode maar laten we er samen iets van maken. Ondanks alle beperkingen staan we open voor leuke ideeën om het ook in deze tijd toch nog een beetje gezellig te maken. Als je een leuk idee hebt, stuur dan een mail naar: communicatie@avrijnsoever.nl

Nogmaals grote dank voor jullie inzet, loyaliteit en discipline!
Bestuur AV Rijnsoever

 

 

Nieuws Overzicht