Vertrouwenscontactpersonen

Je voelt je niet prettig, je maakt je zorgen en/of je zit ergens mee. Wat kun je doen?
AV Rijnsoever heeft twee Vertrouwens Contactpersonen aangesteld. 

Als jij, jeugd-/wedstrijd atleet, trainer, coach, ouder, toeschouwer, recreant, etc. ongewenst gedrag ervaart, kunnen de Vertrouwens Contactpersonen je helpen om naar een oplossing te zoeken, je door verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of je helpen bij het opstellen van een klacht. Zij gaan vertrouwelijk om met al je informatie en zullen niets doen buiten jou om. Soms is het voor iemand, vooral een kind, moeilijk om te reageren en dan kan een ouder of trainer dit met de Vertrouwens Contactpersoon bespreken.

Wie zijn de Vertrouwens Contactpersonen?
Dat zijn José Schellekens en Maarten van Harten.

Contact Vertrouwens Contactpersonen:
José Schellekens: joseschellekens61@hotmail.com
Maarten van Harten: mlvanharten@outlook.com

Er bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF: Telefoon: 0900 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) – maandag t/m vrijdag 08.00 – 20.00 uur.