Uitschrijven

Wat jammer om je te zien gaan.

Opzeggen dient voor 28 november per e-mail (ledenadministratie@avrijnsoever.nl), via MijnAVR of doormiddel van dit onderstaande formulier ingediend te worden bij de ledenadministratie. Anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Voorkom problemen en zeg op tijd op, zodat u niet onnodig nog contributie moet betalen. Bij opzegging krijgt u binnen twee weken een bevestiging hiervan. 

Terugbetaling van contributie is niet mogelijk!

Let op! Uw opzegging moet uiterlijk 1 december door AV Rijnsoever bij de AtletiekUnie worden gemeld. Gebeurt dit niet, dan verlengt de Atletiekunie automatisch uw lidmaatschap en de evt. wedstrijdlicentie, met het vervelende gevolg dat AV Rijnsoever u deze kosten in rekening moet brengen. Als u in termijnen betaalt lopen die termijnen door tot aan het eind van de afgesproken contributie periode, meestal het eind van het kalender jaar.

Volledige naam*
E-mailadres*
Opmerkingen