Kogelstoten

Hier vind je de basisinformatie over kogelstoten.

 

Kogelstoten

B-

A-

D-

C-

 

 

pupil

pupil

junior

junior

1

De atleet weet hoe hij een kogel op de juiste manier moet vasthouden

2

De atleet kan de kogel door middel van een duwbeweging weg krijgen

3

De atleet kent de basisregels omtrent het kogelstoten

4

De atleet kent de uitgebreide regels omtrent het kogelstoten

 

 

5

De atleet is in staat om de opgebouwde energie door te geven aan de kogel

 

 

6

De atleet kan een blok zetten met zijn bovenlichaam tijdens de afstoot

 

 

7

De atleet is in staat om globaal een standstoot uit te voeren

8

De atleet kan een glijtechniek toe te passen tijdens een wedstrijdstoot

 

9

De atleet beheerst in redelijke mate de glijtechniek

 

 

10

De atleet beheerst de glijtechniek

 

 

 

11

De atleet heeft kennisgenomen van de draaitechniek

 

 

 

Basisregels omtrent het kogelstoten:

 • De atleet moet de kogel 1-handig stoten (stootbeweging, geen gooibeweging) vanaf de schouder.
 • Vanuit de beginhouding moet de kogel contact hebben met de hals of kin (of heel dichtbij zijn).
 • Er wordt gemeten vanaf de binnenkant van de stootband tot de dichtstbijzijnde afdruk.
 • De poging is ongeldig wanneer:
  • De atleet de bovenkant of de binnenrand van de bovenkant van de stootband of de bovenkant van de ijzeren ring raakt of eroverheen stapt
  • De atleet voor de witte lijn uit de ring stapt
  • De atleet niet het juiste gewicht heeft gebruikt
  • De kogel op de rand van het stootgebied of ernaast land
  • De atleet de ring verlaat voordat de kogel de grond heeft geraakt

Uitgebreidere regels omtrent het kogelstoten:

 • Bij wedstrijden moet eigen materiaal worden gewogen door het bevoegde jurylid
 • Er mag bij het stoten geen handschoenen worden gebruikt
 • Er mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt zoals tape over 2 vingers of gewicht op het lichaam
 • Het is wel toegestaan om substantie te gebruiken op je handen, je nek en/ of het werpmateriaal.

 kog1_2.png

De standaard techniek: Kogelstoten

Fasen: Uitgangspositie -– Aanglij – Overgang – Uitstoot

Resultaat van de stoot wordt beïnvloed door:

 • Een optimale uitvoering van de inleidende beweging waardoor je in de gunstige uitganspositie komt.
 • Een zo kort mogelijke overgangsfase tussen het aanglijden en de uitstoot
 • Een explosieve uitstootbeweging waarin de hoofdversnelling plaatsvindt.

1 Uitgangspositie

 • Rechtervoet tegen de rand van de cirkel en evenwijdig aan de stootrichting.
 • Linkervoet naast de rechter en meer gericht richting de stootrichting
 • De kogel ligt op de 3 middelste vingers, de duim en pink de ondersteunen de kogel aan de zijkant.
 • De kogel wordt tegen zijkant van de hals/ kin gedrukt. Kom gevormd door hand, sleutelbeen en kin
 • Rechterelleboog wijst naar rechts opzij, romp is rechtop. Schouderas loodrecht op werprichting.

2 Aanglijfase

 • Vanuit de uitgangspositie wordt het bovenlichaam, naar voren gebracht
 • Linkervoet wordt iets achter de rechtervoet geplaatst (1 voet), lichaamsgewicht is op rechterbeen
 • Zwaaibeen inzet strekt actief (d.m.v. kniegewricht). Been vlak en krachtig richting de balk
 • De linkervoet mag niet boven kniehoogte komen i.v.m. te sterk stijgen van LZP*.
 • Strekbeweging van het rechterbeen is vlak en in de stootrichting over de hiel van de voet
 • Romphouding blijft onveranderd. De romp wordt iets geheven door de acties van de benen.
 • LZP* zo laag mogelijk houden tijdens de vluchtfase en deze fase zo snel mogelijk uitvoeren

3 Overgang

 • Plaatsen van eerst het rechterbeen (bal van de voet) en meteen daarna het linkerbeen
 • Behouden van de verwringen door actief ingedraaide rechterheup en behoud van de romphouding
 • Gewicht op rechts houden en de romphouding niet wijzigen (achterhouden van de kogel)

4 Uitstoot

 • Actieve strekking naar voren/omhoog vanuit het rechterbeen beginnend
 • Indraaien van de rechtervoet in de stootrichting
 • Vervolgens naar voren draaien van de rechterknie en rechterheup
 • Fixeren van de linkerzijkant en verlaten van de kogel pas als de heupas loodrecht op de balk is
 • Uitstoten met volledige strekking van lichaam en arm
 • Trekbeweging van de linkerarm ondersteunt de stoot via de schouders bij loodrecht afbreken

Aanleren uitgangspositie standstoot:

 • Breed baan staan met je linkervoet tegen de stootrand (werprichting zie je links)
 • Beide voeten naar buiten draaien, linkervoet iets naar achteren en rechtervoet iets naar voren
 • Voeten plat aan de grond houden, linkerbeen strekken en gewicht op rechts (buigen rechterbeen).
 • Indraaien tot je kijkt in het tegenovergestelde van de werprichting en op je horloge kijken. 
 • Maak 1 lijn van de linkerhelft van je lichaam (geen bolle rug)
 • Strek eerst je been, draai dan pas je heup in en strek daarna pas je arm (stoten van de kogel). 

* LZP is lichaamszwaartepunt

 

De Rode Draad Overzicht