Lidmaatschap

Om lid te worden van AV Rijnsoever kun je je aanmelden bij de ledenadministratie van onze vereniging.
Ga hievoor naar Online inschrijven


Voor vragen, neem contact op met de ledenadministratie: Kees Kuijt ( ledenadministratie@avrijnsoever.nl )
Voor vragen over jeugdtrainingen en proeflessen neem contact op met Jeugdcommissie (jeugdcommissie@avrijnsoever.nl) 

Lidmaatschap
Na inschrijving als lid, zal er een automatische afschrijving plaatsvinden met de verschuldigde contributie voor dat jaar. De kosten zijn afhankelijk van de categorie waaronder U valt. Bij niet akkoord kan binnen 56 kalenderdagen het geïncasseerde bedrag terug terug worden geboekt. Bij betaling via een nota wordt er € 3,- in rekening gebracht.
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar van januari t/m december. Het aanmelden als lid lopende het kalenderjaar is mogelijk. De contributie zal daar naar worden verrekend.
Voor ieder lid is een lidmaatschap van de Atletiekunie, verplicht. Dit Atletiekunielidmaatschap en de evt. wedstrijdlicentie worden bij de contributie betaling voor één jaar geïnd.
Gezinskorting: voor ieder derde lid uit één gezin beneden de achttien jaar, wordt € 20,- korting gegeven.

Lidmaatschap opzeggen
Opzeggen dient voor 28 november te geschieden anders wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Voorkom problemen en zeg op tijd op, zodat u niet onnodig nog contributie moet betalen. Bij opzegging krijgt u binnen twee weken een bevestiging hiervan. Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk of via e-mail te geschieden bij de ledenadministratie.
Terugbetaling van contributie is niet mogelijk!!
Let op! Uw opzegging moet uiterlijk 1 december bij de Atletiekunie worden gemeld. Gebeurt dit niet, dan verlengd de Atletiekunie automatisch uw lidmaatschap en de evt. wedstrijdlicentie, met het vervelende gevolg dat AV Rijnsoever u deze kosten in rekening moet brengen.

Belangrijk voor alle leden
Stilzwijgende verlenging lidmaatschappen
De Wet Van Dam met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen.
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport) verenigingen als het lid niet opzegt.
De leden hoeven niet jaarlijks een mail of brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.
De ingangsdatum voor deze regeling is 01-12-2011.
Voor meer informatie zie http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/30520_initiatiefvoorstel_van_dam
Zie ook de consumentengids van december 2011.