Halve marathon van Katwijk geannuleerd

Tot onze spijt hebben we het besluit moeten nemen om de Halve marathon van Katwijk, die gepland stond op zaterdag 25 september a.s., af te gelasten. 

De organisatie van de Halve van Katwijk wil graag een veilig, sportief en plezierig evenement organiseren. De uitgestelde 38e editie moet een editie worden waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Waar deelnemers én toeschouwers kunnen genieten van de diverse hardloop-afstanden in het Nationaal Park Hollandse Duinen met veel voor- en napret in ons start/finishdorp nabij de Vuurbaak op de Boulevard.  

Met de huidige en de te verwachten verlenging en/of nieuwe maatregelen zien we daartoe geen kans. Tevens bieden de maatregelen die op 13 augustus door de Rijksoverheid zijn afgekondigd en die op 20 september a.s. in enigerlei vorm een vervolg krijgen, voor onze organisatie te weinig tijd om op een goede manier hierop in te spelen. 

De organisatie overweegt nog een alternatief voor de wandelaars. Mogelijk volgt daarover nog nadere berichtgeving.  

De deelnemers van de hardloop- en wandelafstanden zijn geïnformeerd over de annulering van de Halve van Katwijk. Hun inschrijving voor zaterdag 25 september is komen te vervallen en inschrijfgelden worden uiteraard niet geïncasseerd. 

Organisatie Halve van Katwijk

Nieuws Overzicht