Corona update

Maandagavond hebben we kunnen vernemen dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus nog altijd reden geven tot zorg. Zozeer zelfs dat er in Nederland nu sprake is van een harde lockdown, die strenger is dan afgelopen voorjaar het geval was. 

Dat is veelzeggend. De cijfers zijn dermate slecht dat van enige versoepeling helaas nog geen sprake kan zijn. En dat betreuren wij natuurlijk ten zeerste want deze maatregelen raken vanzelfsprekend ook onze atletiekvereniging. 

Concreet betekent de aanscherping voor onze vereniging het volgende:

Er mag alleen buiten gesport worden. De Krachtsport is gesloten en de wandelgroepen hebben hun wandeltrainingen, gelet op de groepsgrootte van twee personen, gestaakt. 

    1. Buiten mag iedereen vanaf achttien jaar sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen. 
    2. Kinderen tot 18 jaar kunnen buiten in teamverband, zonder afstandsbeperking, blijven trainen. Toeschouwers zijn evenwel niet toegestaan. 
    3. Eerdere maatregelen zoals sluiting van kleedkamers, kantine etc blijven gesloten.

Om toch enig perspectief te bieden heeft het bestuur besloten dat de atletiekbaan overdag beschikbaar is van 09.00 tot uiterlijk 17.30 uur. Op individuele basis kun je gebruikmaken van de baan en we doen daarbij een beroep op je eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van de anderhalvemeter-maatregel én de beperking om met niet meer dan twee personen te trainen. 

Er kan géén gebruik worden gemaakt van de baanverlichting. Dat is vooral bedoeld om controlerende instanties geen gelegenheid te geven om onze vereniging te beboeten, indien zou blijken dat er te veel leden op de baan actief zijn. Overigens zal het gebruik van de baan worden gemonitord en als de regels niet goed worden nageleefd, zijn we genoodzaakt de atletiekbaan weer te sluiten.

Indien je op eigen gelegenheid of in teams van twee personen buiten traint, voorkom dan ‘samenklontering’ bij start- en finishlocaties. Houd ook rekening met beeldvorming van omstanders. Reeds in het voorjaar ontvingen wij opmerkingen van omstanders dat de anderhalve meter-maatregel niet altijd zou zijn nageleefd. Wees je daarvan bewust! 

Vanaf 18.00 uur maakt AVR Jeugd gebruik van de baan. We verzoeken je daarom vriendelijk doch dringend contact met jeugdleden en hun trainers te vermijden! 

Voor de jeugd geldt dat de kinderen vanaf 10 minuten voor aanvang van de training welkom zijn op de atletiekbaan. Ouders mogen hun kinderen bij het hek afzetten maar houd altijd de anderhalve meter-afstand in acht en ga direct weg na het wegbrengen en ophalen. In de Kerstvakantie zijn er géén reguliere trainingen. Eventuele nadere mededelingen zullen via de daarvoor bestemde apps worden gecommuniceerd. 

Houd, tenslotte, rekening met je eigen gezondheid en die van anderen. Houd elkaar een beetje in de gaten. Zeker in een periode waarin gezelligheid en warmte centraal zou moeten staan, wordt veel van ons incasseringsvermogen gevraagd en dat valt niet altijd mee. 

Blijf gezond en blijf in beweging. Fijne dagen toegewenst! 
Bestuur AV Rijnsoever

Nieuws Overzicht