Over de rode draad

Lees hier alle informatie over de rode draad.

Voor u ziet u “rode draad”. Dit document is voor alle trainers “het” handvat voor het aanbieden van de techniek per onderdeel. En het beschrijft de doorgaande lijn van een atleet gedurende de periode van mini pupil tot C junior. We hebben getracht het plan kort en bondig en leesbaar te houden. Per onderdeel zijn er maximaal 3 pagina’s gebruikt. Daarin zijn zowel de doorgaande lijn, de techniek als de regels beschreven. Door het document qua omvang te beperken zijn we in staat de essentie te omschrijven en niet dusdanig breed alles vast te leggen dat de creativiteit en invulling van de individuele trainer beperkt wordt. De specifieke details en de talloze voorbeelden van oefenvormen worden aangeboden en besproken door middel van, interne middels andere trainers, of een extern ingehuurde trainer en als (Atletiekunie en NKS) bijscholingen.

De Rode Draad moet de bindende factor gaan zijn tussen alle groepen. Gezamenlijk dezelfde doelen nastreven. Door middel van dit plan is er een lange termijnvisie gesteld en is bepaald waar we naartoe willen werken. En daarbij zijn de technische stappen afgesproken die we moeten nemen om daar te komen. Voor een bepaalde groep op een bepaald moment kan het relevant zijn om af te wijken van de rode draad. Als we vervolgens maar tijdig weer terugkeren naar de doorgaande lijn. Wat moet een atleet per categorie weten en kunnen. Dit is tegelijkertijd de indicatie wat een trainer kan verwachten qua aanvangsniveau bij de instroom van atleten uit een vorige groep. Daarnaast omschrijft het plan op welke leeftijd we met bepaalde onderdelen gaan beginnen en welke methoden wel of niet gebruikt kunnen worden.

De Rode Draad is niet statisch, feedback en aanvullingen zijn altijd welkom. In de wereld van vandaag de dag veranderen zaken snel. Hernieuwd of verbeterd inzicht kan spoedig worden verwerkt in dit document. In principe komt er per jaar een hernieuwde versie. De insteek is dan ook dat het vooral een praktisch en toepasbaar handvat is wat iedere trainer houvast en richting kan geven bij het voorbereiden van zijn of haar trainingen. Het is belangrijk dat het stuk breed gedragen wordt binnen de vereniging en we allemaal, met onze atletengroep, hetzelfde doel via een gelijke (basis)techniek nastreven. Door dit plan kunnen we als vereniging een kwaliteitsslag maken en de communicatie en overdracht van atleten van groep naar groep verder verbeteren. En daarnaast kiezen we gezamenlijk richting op technisch vlak.

Dit document is hoofdzakelijk tot stand gekomen door Ferry Konter, lid Technische Commissie van AAV’36.

Tijdens mijn opleiding Baanatletiektrainer 3, waarin Ferry Konter mijn docent is geweest namens de Atletiekunie, heb ik toestemming gekregen om dit document aan te passen en te implementeren volgens de richtlijnen die we hanteren bij de Atletiekvereniging Rijnsoever. Bij deze wil ik hem hiervoor bedanken. Voorts ligt de verdere verantwoording en voortgang van dit document in handen van de baanatletiektrainers AV Rijnsoever.

 

Rob Varkevisser

Baanatletiektrainer

AV Rijnsoever

Downloads:

De Rode Draad Overzicht