Vernieuwde corona regels

Sinds gisteren, woensdag 1 juli, mogen de teugels opnieuw gevierd. Dat is goed nieuws! Goed voor jullie en goed voor de vereniging.

Een hele belangrijke ‘mits’ vormt de anderhalve meter-regel. Dat is voorlopig nog een blijvertje en daar hebben we dus ook als vereniging mee te ‘dealen’. Ook voor onze douches en kleedruimtes gelden helaas nog beperkende maatregelen. Vanwege een gebrekkige ventilatie in de kleedkamers en douches achten wij het onverantwoord om deze voorzieningen al in deze fase open te stellen. Het blijft voorlopig dus nodig om in sporttenue bij de club te verschijnen.

Dan nu het gewichtige goede nieuws. Vanaf 1 juli mag er weer binnen worden gesport en dat is goed nieuws voor onze krachtsport-leden. Ook hun geduld wordt beloond, al hebben ze in de afgelopen periode al buitensport-activiteiten ondernomen. Per 1 juli kunnen ze weer in hun vertrouwde ruimte op de 1e verdieping aan de slag met de gewichten.

Ook onze sportkantine is per 1 juli weer toegankelijk. Hier zit wel een hele belangrijke disclaimer aan vast. Zoals net al genoemd blijft de anderhalvemeter-regel van kracht dus er is voorlopig nog géén sprake van het ‘oude normaal’.

Het uitgangspunt bij het anderhalve meter-beleid is dat IEDEREEN ANDERHALVE METER AFSTAND HOUDT. Uitzondering hierop vormen leden die een gezamenlijke huishouding vormen. Let op; de gemeente handhaaft deze anderhalve meter-regel en laten we met z’n allen pijnlijke situaties (en boetes!) voorkomen.

Dit noopt ons tot het anders inrichten van onze clubruimte. Er komt een aparte looproute naar de bar. Vanaf de bar is de ruimte dan vrij toegankelijk met inachtneming van de anderhalve meter. De uitgang is dan via het terras.

Verder lijkt het ons goed om het routeplan voorlopig te handhaven:

route_1.png

Veiligheid en hygiëne

Ook nu herhalen we graag de algemeen bekende veiligheid- en hygiëneregels die voor iedereen van toepassing zijn:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf hun risico te analyseren of zij op de accommodatie of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.
 • Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.

We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie begrip en geduld in de afgelopen periode. Als we de anderhalve meter-discipline in acht nemen is er de komende tijd weer heel veel mogelijk. Laten we ons daaraan vasthouden.

Een veilige, verantwoorde en vooral leuke training toegewenst!


Bestuur AV Rijnsoever

Nieuws Overzicht