Huisregels

Omgangsvormen

Verbaal en/of lichamelijk geweld, maar ook ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Bij overtreding hiervan kan er melding worden gemaakt bij het bestuur wat kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzeggen van de toegang tot de vereniging. 

 

Materiaal opruimen en schoonhouden 

Na het gebruiken van losse gewichten en dumbells moeten deze worden opgeruimd in de daarvoor bestemde rekken. Let bij het gebruik van magnesium ook op de omgeving en laat de vloer en apparatuur schoon achter. 

 

Spullen opbergen

Tassen, jassen of andere kledingstukken laat u achter in de kleedkamer. Voor waardevolle spullen kunt u gebruik maken van een locker/kluisje. Laat na het sporten geen persoonlijke spullen achter op de bar of in de sportruimte.

 

Kleedkamers

Voor het omkleden dient u gebruik te maken van de beschikbare kleedkamers.Bij het gebruik van de douchegelegenheid vragen wij u zich zoveel mogelijk af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer. In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers.

 

Aansprakelijkheid

Krachtsport Rijnsoever en Atletiekvereniging Rijnsoever zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen of voor ongevallen/lichamelijk letsel in en rondom de sportschool. BeveiligingMet uw bezoek stemt u er mee in dat er om veiligheidsredenen beeldopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen aan derden worden getoond. Krachtsport Rijnsoever is altijd bevoegd om, volgens haar geldige redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot de vereniging en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

 

Het bestuur van Atletiekvereniging Rijnsoever

Voor vragen en of meldingen betreffende bovenstaande huisregels kunt u terecht bij:Huig Hoek (Bestuurslid krachtsport) Marcel van der Plas, Jaap Verloop, Jan Guijt, Harry Smit of B.Kouiss (Begeleiders avonddienst)