Deelnemen aan de 102e Vierdaagse Nijmegen bij AV Rijnsoever via de Via Vierdaagse

Atletiekvereniging Rijnsoever begeleidt ook wandelaars, die voor het eerst aan de Vierdaagse van Nijmegen willen deelnemen middels het project Via Vierdaagse. U neemt deel aan onze reguliere wandelgroepen, die wekelijks trainen op maandag- en donderdagavond in Katwijk en Valkenburg.

Goede training en begeleiding voor debutanten 4-daagse Nijmegen!

Nu mogelijk bij AV Rijnsoever.
Ook kunt u al beginnen met trainen.

Op 15 januari 2018 is de inschrijving gestart. KWBN en stichting DE 4DAAGSE hebben besloten het project Via Vierdaagse in 2018 weer te laten plaatsvinden. AV Rijnsoever zal daar uiteraard enthousiast aan mee doen.

Lees het onderstaande goed, en meldt u dan aan bij AV Rijnsoever voor het Via Vierdaagse trainingsprogramma.

De 102e vierdaagse van Nijmegen kent een deelnemerslimiet. Dit jaar (2018) kunnen maximaal 47.000 mensen inschrijven. 
Jaarlijks moeten debutanten thuisblijven, omdat ze uitgeloot worden. Loting vindt alleen plaats onder debutanten.

Uitzonderingen daarop:

 • Kinderen die geboren zijn in het kalenderjaar 2006
 • Wandelaars die in de twee voorgaande jaren werden uitgeloot
 • Deelnemers aan het project Via Vierdaagse. Voor dit project waren 1500 plaatsen beschikbaar.

Deelnemers aan Via Vierdaagse ontvangen:

 • Begeleiding / advies door het team van Via Vierdaagse.
 • Deelname aan een van de landelijke kennismakingsdagen
 • Gratis deelname aan de Nationale Bloesemtocht
 • De exclusieve ViaVierdaagse-cap
 • 4 dagen lang uitgebreide verzorging op de KWBN rustpost op de route van de Vierdaagse Nijmegen
 • Startbewijs voor de 4-Daagse in Nijmegen. U bent gegarandeerd van deelname.

Via Vierdaagse bij AV Rijnsoever
Bij deelname aan Via Vierdaagse bij AV Rijnsoever heeft u natuurlijk als extra voordeel dat u lid wordt van een energieke vereniging. U profiteert van de ervaringen van onze officieel opgeleide wandeltrainer en/of wandelbegeleider; zij zullen u helpen bij al uw vragen.

Voorlichtingsbijeenkomst
Bij voldoende belangstelling zullen wij deze avond organiseren.

Kosten
Landelijke Via Vierdaagse organisatie: inschrijfgeld € 219,-. 
Extra training 2x per week: € 35,-; dit bedrag wordt geïncasseerd door AV Rijnsoever.
De Via Vierdaagse-training gaat van start in maart en zal eindigen in de 1e week van juli 2018.

Meer weten?
Telefoon 06-53 76 77 68

U krijgt als deelnemer aan de trainingen van AV Rijnsoever:

 • Begeleiding en advies door onze wandeltrainster. AV Rijnsoever heeft een opgeleide en gecertificeerde allround wandelsport trainster (niveau AWI-3) en een wandelbegeleider (AWI-1) die u bijstaan bij uw trainingen. 
 • Eventueel speciale AV Rijnsoever 4-Daagse voorlichtingsavond voor 4-Daagse debutanten en andere geïnteresseerden.

Om geen onjuiste verwachtingen te scheppen: deelnemers van AV Rijnsoever lopen tijdens de vierdaagse niet als een groep. Wel ontmoeten wandelaars van AV Rijnsoever elkaar bij wandeltochten en lopen dan eventueel met elkaar, maar dat is vrijblijvend. AV Rijnsoever heeft geen accommodatie in Nijmegen voor overnachting. Daarvoor zijn voldoende alternatieven, waarover we u graag informeren.

Uiteraard staan deze trainingen ook open voor andere wandelaars, die zich goed willen voorbereiden op de vierdaagse van Nijmegen (of een andere Vierdaagse).

Meer weten?
www.viavierdaagse.nl
www.4daagse.nl

20-01-2015 | 4daagse | 278
 • Confianza accountants
 • Running center Katwijk