Krachtsport

Krachtsport is al heel lang een onderdeel van AV Rijnsoever. Begonnen in de Boshuysenstraat in Katwijk met een 60 aantal leden. Opgestart in 1979 door Gerrit Verdoes, Kees Houwaard en Kees Vooijs was het krachthonk de enige plaats in Katwijk waar het puur om krachtsport ging. De oude locatie was gezellig maar had niet de professionele uitstraling die bij deze club paste.
Nu, 33 jaar later is het krachtsport onderdeel van AV Rijnsoever gegroeid naar 80 enthousiaste leden. Het nieuwe complex biedt voldoende ruimte en heeft de beschikking over twee ruime kleedkamers met douches. Met de opening van het nieuwe clubgebouw is ook alle fitness apparatuur vernieuwd.
Met deze nieuw ingerichte ruimte zijn wij in staat om iedereen voldoende trainingsmogelijkheden te bieden. Bij ons wordt iedereen, zowel professionals als recreanten, met plezier ontvangen.

Openingstijden
Het krachtsport onderdeel van AV Rijnsoever is geopend op de volgende tijden:
Maandag/ Vrijdag : 16:30 uur tot 22:00 uur.
Zaterdag : 09:00 uur tot 13:00 uur.
Zondag : Gesloten.
Tijdens de trainingstijden is ’s avonds vanaf 6 uur een begeleiders aanwezig. Heb je vragen en/of opmerkingen (suggesties en/of tips) geef dit dan bij hen aan.

Lidmaatschap
Lidmaatschap voor het krachtsportonderdeel van AV Rijnsoever is beschikbaar in verschillende varianten. Ook zijn er combinatielidmaatschappen mogelijk in combinatie met hardlopen en/of atletiek.
Voor een actueel overzicht van de lidmaatschapsvormen en prijzen verwijzen wij naar de lidmaatschapspagina. Aanmelden kan door het invullen van het lidmaatschapsformulier.

Regels
Opruimen
Als je gebruikt maakt van de faciliteiten en apparatuur is het de bedoeling dat deze ook opgeruimd worden. Het is een kleine moeite om gebruikte dumbells en gewichten terug te leggen/hangen op de daarvoor bestemde plaats.

Roken
In het hele gebouw geldt een algemeen rookverbod.

Aansprakelijkheid
AV Rijnsoever is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan AV Rijnsoever u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening; als dit niet het geval is, dient u hiervoor alsnog te zorgen.