Informatie

Krachtsport is al heel lang een onderdeel van AV Rijnsoever. Begonnen in de Boshuysenstraat in Katwijk met een 60 aantal leden. Opgestart in 1979 door Gerrit Verdoes, Kees Houwaard en Kees Vooijs  was het krachthonk de enige plaats in Katwijk waar het puur om krachtsport ging. De oude locatie was gezellig maar had niet de professionele uitstraling die bij deze club paste.

Nu, 33 jaar later is het krachtsport onderdeel van AV Rijnsoever gegroeid naar 80 enthousiaste leden. Het nieuwe complex biedt voldoende ruimte en heeft de beschikking over twee ruime kleedkamers met douches. Met de opening van het nieuwe clubgebouw is ook alle fitness apparatuur vernieuwd.

Met deze nieuw ingerichte ruimte zijn wij in staat om iedereen voldoende trainingsmogelijkheden te bieden. Bij ons wordt iedereen, zowel professionals als recreanten, met plezier ontvangen.

Aansprakelijkheid
AV Rijnsoever is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan AV Rijnsoever u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening; als dit niet het geval is, dient u hiervoor alsnog te zorgen.